VSWITCH CLOUD DC

 • CLOUD F5H 01

  Fra R$35,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 8 GB


   DISCO 80 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   1 CORES


   IPv4 1
 • F5H VPS Master I

  R$275,90/mo
  Ikke på lager
  • MEMÓRIA RAM 8GB


   ARMAZENAMENTO 100GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   NUCLEOS 6 CPU


   IPv4 4


   IPv6 4
 • CLOUD F5H 02

  Fra R$168,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 8 GB


   DISCO 80 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   2 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 03

  Fra R$325,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 16 GB


   DISCO 160 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   4 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 04

  Fra R$325,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 16 GB


   DISCO 160 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   4 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 05

  Fra R$167,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 8 GB


   DISCO 80GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   2 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 06

  Fra R$93,90/mo
  Ikke på lager
  • MEMÓRIA RAM 8 GB


   DISCO 160 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   4 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 07

  Fra R$116,90/mo
  Bestill nå
  • MEMÓRIA RAM 16 GB


   DISCO 160 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   4 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 08

  Fra R$185,90/mo
  Ikke på lager
  • MEMÓRIA RAM 16 GB


   DISCO 240 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   8 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 09

  Fra R$285,90/mo
  Ikke på lager
  • MEMÓRIA RAM 32 GB


   DISCO 240 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   8 CORES


   IPv4 1
 • CLOUD F5H 10

  Fra R$455,90/mo
  Ikke på lager
  • MEMÓRIA RAM 32 GB


   DISCO 360 GB SSD


   TRANSFERÊNCIA 20TB


   16 CORES


   IPv4 1